Kontaktujte nás: 775775615 | mattanelli@screality.cz
0 Kč

ODHADY 

PRAXE JIŽ OD ROKU 2013,

kdy jsem ukončil vysokoškolské vzdělání na BIVŠ, a.s., v oboru oceňování majetku, jsem držitelem vázané živnosti odhadce nemoovitostí


Odhad pro dědická řízení

zjednodušený odhad pro notáře při vyřízení pozůstalosti

Ceník

                                   nemovitost                                                            cena *

bytová jednotka

od 1.000,- Kč

RD/chata/pozemek

od 1.500,- Kč

ostatní

dle dohody

* ceny za vypracování odhadu se vždy stanovují individuálně, podle náročnosti konkrétního odhadu, požadovaného termínu, doložených listin, vzdálenosti, atd. ..,

jeli odhad mimo Prahu, trak se účtují cestovní náklady 10,-Kč/km nad rámec ceny odhadu

financial-equalization-1015282_1280.jpg

Tržní odhady

Ceník

                                       nemovitost                                                            cena*

bytová jednotka

od 1.000,- Kč

rodiný dům

od 2.000,- Kč

bytový dům

od 5.000,- Kč

rekreační chata

od 2.000,- Kč

rekreační chalupa

od 2.000,- Kč

pozemek

od 2.000,- Kč

*ceny za vypracování odhadu se vždy stanovují individuálně, podle náročnosti konkrétního odhadu, požadovaného termínu, doložených listin, vzdálenosti, atd. ..

jeli odhad mimo Prahu, trak se účtují cestovní náklady 10,-Kč/km nad rámec ceny odhadu

váha.jpg


Upozorněn ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení spolru podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudníímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz 


Potřebné listiny pro zajištění odhadu

Nutné:

  • aktuální výpis z katastru nemovitostí

  • aktuální kopie sníízmu z pozemkové mapy

  • nabývací listiny k nemovitosti (např. Darovací smlouva, Kupní smlouva, atd..)

  • smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy, atd. (pokus je zřízeno)

  • u bytových jednotek je to dále: evidenční list bytu, nájemní smlouva (u družstevního vlastnictví), atd.. , více info po telefonu


Doplňující:

  • aktuální stavebně právní a výkresovou domumentaci - stavební výkresy (min. půdorysy podlaží a řez nemovitosti)

  • veřejnoprávní titukyk provedení a užřívání stavby (ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení o zahájení stavby, povolení k užívání, kolaudační souhlas, atd..)

  • geometrický plán, zejména u novostaveb

  • starší znalecké posudky


Rozsah podkladů potřebných k ocenění pro různé účely a typu nemovitosti se může částečně odlišovat. Pokud dokaldy nemáte k dispozici, je možné zajistit na příslušných úřadech, popřípadě můžu pomoci.


POPIS ROZDÍLU MEZI TRŽNÍM ODHADEM A ZNALECKÝM POSUDKEM