Kontaktujte nás: 775775615 | mattanelli@screality.cz
0 Kč


SLEDOVÁNÍ ZMĚN ÚDAJŮ VLASTNÍ NEMOVITOSTI               


Služba sledování změn je poskytována osobám, které mají v katastru nemovitostí zapsáno věcné právo k nemovitostem, tedy jsou-li vlastníky nebo např. oprávněnými z věcného břemene či zástavními věřiteli. 

Služba uživatele automaticky informuje o okamžiku, kdy došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí.


Jak požádat o zřízení služby:

Pokud má zájemce o službu datovou schránku, může si službu zřídit přes webovou aplikaci bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. 

V ostatních případech lze o zřízení služby zažádat osobně na kterémkoli katastrálním úřadu; žádosti o službu jsou vyřizovány na počkání a služba je aktivní hned po zaplacení úplaty. 

Žádost o zřízení lze zaslat také písemně na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.


Odkaz na formulář / žádost: ZDE 


Jak jsou informace o změnách zasílány:

Informace o změnách jsou uživateli služby zasílány na jeho žádost jedním ze způsobů:

  • do datové schránky nebo
  • elektronickou poštou nebo
  • krátkou textovou zprávou (SMS).

Uživatelé s větším počtem sledovaných nemovitostí mohou informace o změnách odebírat webovou službou.


Kolik to stojí:

Úplata za službu je stanovena v závislosti na počtu nemovitostí, ke kterým má uživatel služby věcné právo; pokud má uživatel do 20 sledovaných nemovitostí včetně a nepřesáhne tento počet ani v následujících letech, zaplatí úplatu 200 Kč pouze při zřízení služby a žádné další poplatky mu účtovány nebudou.


Podrobné informace o službě a úplný sazebník úplat najdete na internetových stránkách: ZDE

Odkaz na leták: ZDE


Citace

Copyright © 2020 ČÚZK, všechna práva vyhrazena